Термо Фриго Панел PF-LC

Опис

Термо или Фриго панелите ТИП: PF-LC се составени од: два пластифицирани лима (надворешен и внатрешен) и внатрешна испуна.
Надворешниот лим е ниско/нормално ребро, внатрешниот е со ниско/нормално ребро.
Панелите можат да бидат прозведени со два вида на внатрешна испуна:

-PUR (полиуретанска пена) со густина 40-42кг/м3;
-PIR (полиизоцијануре-самогасечка пена, отпорна на оган) со густина 40-42кг/м3;

Технички спецификации:

Термо или Фриго панелите се произведуваат според стандардот EN 14509: 2013 и имаат ознака CE.

Табела на дозволени оптоварувања со еден распон

PANEL_psigeiou_pinakas_3 (1)

Изолација:

Полиуретанската пена PUR е хемиски неутрална, нетоксична и се произведува со еколошка технологија со употреба на пентан (CFC, HCFC free).
Термо панели се произведуваат со пена B3 со реакција на пожар Cs3d0 или B2 со пожарна реакција Bs2d0 според EN 13501-1, ΕΝ 11925-2 и EN 13823. Алтернативно може да се произведени со полиизоцијануратна пена PIR, со реакција на пожар Βs2d0 и отпорност на пожар REI 30 кај дебелина од 100мм, според EN 13501-2.
Алтернативно може да се произведат со PIR (полиизоцијануратна пена-самогасечка) пеан, со реакција на пожар Βs2d0 и отпорност на пожар REI 30 кај дебелина од 100мм, според EN 13501-2.
Пената содржи висок процент на затворени ќелии> 95% (водоотпорен / отпорен на мувла) обезбедувајќи совршена адхезија на металните листови. Неговиот фактор на топлинска спроводливост е λ = 0,0215 W / mK според EN 13165 и неговата просечна густина е 40-42 Kg / m3 според EN 1602. Просечна цврстина на истегнување 180 KPa. Просечна моќност на компресија 160 KPa. Просечна јачина при сечење 140 KPa.
Металните лимови (горен и долен) од кои се сочинети панилете:

• Пластифициран Лим (PPGL, PPGI), во согласност со стандардот EN 10169, на Топло Галванизиран (HDG) или Алуцинк (AluZn) челик со јачина на принос 250-320 N / mm2 според EN 10346 и EN 10143. • Пластифициран анти-бактериски , специјално наменет за разладни комори и хигиенски апликации. • Пластифициран Лим мазен или оребрен, алуминиум, бакар и нерѓосувачки челик по желба.

Нашите Панели се рангирани во Класа А во однос на нивната пропустливост на вода и воздух, по тестирањето според EN 12865 и EN 12114.
Димензионални толеранции според Annex D од ΕΝ 14509:

-Висина на брановидноста ± 1мм
-Теренот на профилот ± 2мм
-Должина на панелот ± 10мм
-Дебелина на панелот ± 2% дебелина
-Квадратура 0,6% корисна ширина
-Надолжно поклонување 2 мм / м - 10 мм
-Комора ≤1% од ширината
-Мазност ≤-1,5мм над 700мм
-Раб на брановидност ± 2мм над 500мм должина
-Корисна ширина ± 2мм

Нашите Панели се рангирани во Класа А во однос на нивната пропустливост на вода и воздух, по тестирањето според EN 12865 и EN 12114. Кровните Панели се класифицирани како BROOF (t1) според стандардот CEN / TS 1187: 2013.;

Напомена:

Мало истекување на пена од споеви, мал вакуум од пена или мали пропусти и неправилности во положбата на заптивката се прифатливи, сè додека функционалниот карактер на панелот не е загрозен.
1. Тие имаат специјално дизајнирани точки на спој на една со друга табла, со двоен лавиринт од секоја страна.
2. Перфектната водоотпорност е обезбедена со додавање на антифунгални силикони на надворешниот лавиринт на спојните точки и нормални силикони на внатрешните.
3. Монтажата е завршена со додавање на ниско експандирачка полиуретанска пена на двата надолжни странични канали на изолацијата.
4. Тие имаат одлична плошноста и димензионална прецизност, кое ги прави идеални и лесни за монтажа.