Кровни Панели

КРОВНИТЕ ПАНЕЛИ се произведуваат во 3 вида (со 3, 4 и 5 трапези) , во согласност со потребите за носивост, естетскиот ефект, како и потребите за намалување на трошоците за кровната конструкција. Кровните панели се погодни за монтажа на покриви со наклон од минимум 7%, за помали наклони слободно контактирајте не и консултирајте се со нас.