Пластифициран лим

 

Пластифицираниот лим е составен од основен материјал челик со соодветна дебелина. Горната страна е заштитена со слој од цинк, потоа слој за неутрализација како основа за слој од прајмер и завршно е премачкан со полиестер. Истата постапка е спроведена и за заштита на долната страна.

Овие карактеристики овозможуваат лесен пристап кон профилирање на лимот како и долготрајност на производите - отпорни на надворешни влијанија.

 
 
 
  • Дебелина на Лимот 0,40 - 0,60 mm
  • Ширина на лимот 1000 - 1250 mm
  • Стандарт EN 10142 / 10143, ЗN 140 - 160 g/m² ISO 9001
  • Тежина на Котури : од 100kg до 5000kg
  • Внатрешен дијаметар на котурите: CID 508 mm
  • Антикорозивно пакување
  • Ширина на слитови од Пластифициран лим : 50 mm - 1250 mm
  • Должина на слитови: до 8m

Поради различните желби и вкусови на нашите клиенти Пластифицираниот лим во нашата гама може да се сретне во поширок спектар на бои: