Поцинкуван лим

Овој лим има широка примена во многу индустриски гранки, во кои отпорноста на корозија е од големо значање.

Во нашата програма Поцинкуваниот лим го предлагаме:

 • Во котури
 • Во табли:
  • Рамен лим
  • Ребруван лим (со повеќе типови на ребра: Зидни, Фасадни, Плафонски и др.)

Поцинкуваниот Лим кој ние го предлагаме е со висок квалитет, совршен е за обликување и е со следните карактеристики:

 • Дебелина на лимот: 0,40 - 0,55mm;
 • Ширина на Лимот: 1000 – 1250mm
 • Стандард: EN 10142/ 10143, ЗN 200 - 275 g/m2 ISO 9001
 • Внатрешен дијаметар на Котурот: CID 508 mm
 • Антикорозивно пакување