Фасадни Панели

Фасадните панели се користат за изградба или обложување на надворешни или внатрешни ѕидови, како и за спуштени тавани/плафони. Тие се достапни во 17 типа и се дизајнирани да одговараат на различни градежни потреби за: индустриски или станбени објекти, со висока естетика. Надворешната површина кај секој од овие 17 типа на Фасадни панели е различна, додека внатрешна површина може да биде по Ваш избор рамна или оребрена со нормално/ниско ребро.