Најнова соработка

Во 2021 година за прв пат Компанијата ВАМЕТАЛ стана увозник и на програмите на Сендвич панели од албанската фирма ISOTECK ALBANIA и бугарската фирма EVROPAN BG.