Кровен панел со 5 ребра PR-5T 39/250

Опис
Кровниот панел 5Т PR-5T 39/250 се составени од: два пластифицирани лима (горен и долен) и внатрешна испуна. Горниот лим е оребрен со 5 трапези TR 39/250mm, додека долниот лим е оребрен со ниско/нормално ребро. Панелите можат да бидат произведени со три вида на внатрешна испуна: - PUR (полиуретанска пена) со густина 40-42кг/м3; - PIR (полиизоцијануре-самогасечка пена, отпорна на оган) со густина 40-42кг/м3; -Камена Волна -Огноотпорни Панели (со густина од 120кг/м3, и коефициент на огноотпорност од 60-120мин.); Алтернативно, Кровните панели може да се сретнат и како „ АГРО Панели PR-5T“. Специфичното за нив е тоа што истите се составени од: внатрешна испуна PUR или PIR, горениот пластифициран лим оребрен со 5 трапези, а наместо долниот лим се аплицира: Алуминиумска фолија или ПВЦ (армирана пластифицирана) хартија. Овие два вида на облога се отпорни на корозија од амонијак, мувла и габи, па дури и од гнездење од штетници (инсекти, глодари и птици).

Технички спецификации:

-Изолационите панели се произведуваат според стандардот EN 14509: 2013 и имаат ознака CE. Табела на дозволени оптоварувања 1) Вчитување со еден распон 2) Вчитување на 3-распони

Изолација:

Полиуретанската пена PUR е хемиски неутрална, нетоксична и се произведува со еколошка технологија со употреба на пентан (без CFC, HCFC). Изолационите панели се произведуваат со пена B3 со реакција на пожар Cs3d0 или B2 со реакција на пожар Bs2d0 според EN 13501-1, ΕΝ 11925-2 и EN 13823. Алтернативно може да се произведат со PIR (полиизоцијануратна пена-самогасечка) пеан, со реакција на пожар Βs2d0 и отпорност на пожар REI 30 кај дебелина од 100мм, според EN 13501-2. Пената содржи висок процент на затворени ќелии> 95% (водоотпорен / отпорен на мувла), обезбедувајќи совршена адхезија на металните листови. Неговиот фактор на топлинска спроводливост е λ = 0,0215 W / mK според EN 13165 и неговата просечна густина е 40-42 Kg / m3 според EN 1602. Просечна цврстина на истегнување 180 KPa. Просечна јачина на компресија 160 KPa. Просечна јачина при сечење 140 KPa.

Металните лимови (горен и долен) од кои се сочинети панилете:

• Пластифициран Лим (PPGL, PPGI), во согласност со стандардот EN 10169, на Топло Галванизиран (HDG) или Алуцинк (AluZn) челик со јачина на принос 250-320 N / mm2 според EN 10346 и EN 10143. • Пластифициран анти-бактериски , специјално наменет за разладни комори и хигиенски апликации. • Пластифициран Лим мазен или оребрен, алуминиум, бакар и нерѓосувачки челик по желба. Нашите Панели се рангирани во Класа А во однос на нивната пропустливост на вода и воздух, по тестирањето според EN 12865 и EN 12114. Кровните Панели се класифицирани како BROOF (t1) според стандардот CEN / TS 1187: 2013.

Димензионални толеранции според Annex D од ΕΝ 14509:

-Висина на брановидноста ± 1мм
-Теренот на профилот ± 2мм
-Должина на панелот ± 10мм
-Дебелина на панелот ± 2% дебелина
-Квадратура 0,6% корисна ширина
-Надолжно поклонување 2 мм / м - 10 мм
-Комора ≤1% од ширината
-Мазност ≤-1,5мм над 700мм
-Раб на брановидност ± 2мм над 500мм должина
-Корисна ширина ± 2мм

Напомена:

Мало истекување на пена од споеви, мал вакум од пена или мали пропусти и неправилности во положбата на заптивката се прифатливи, сè додека функционалниот карактер на панелот не е загрозен.
1. Иновативните детали за споеви обезбедуваат апсолутна затегнатост и непропустливост на водата и воздухот.
2. Произведени со специјални ребра од страните на трапезоидните формации за зголемување на носивоста на истите.
3. Комбинирани според нивниот тип со иновативни фотоволтаични ќелии на преклопите, без потреба од леплива мембра..
Напомена: По Ваше барање можно е и аплицирање на леплива мембрана.
4. Формирани за десно или лево преклопување по должина.